Vi utgår från vår verkstad i Bollstabruk. Kramfors komun, där vi i huvudsak utför reparationer av tunga maskiner och fordon.

Vid förfrågan utarbetar vi ett förslag på omfattningen av inspektionen,vi tar reda på vad för utrustning som maskinen ev skall utrustas med effter anskaffning. en preliminär kostnadsbild för inspektionen med resor, ev övernattningar, materialåtgång mm specifiseras klart och tydligt.

Resor

11.12.2021

Om möjlighet finns gör vi gärna inspektionen på vår fillial i Bollstabruk, men resa till det ev objektet är självklart det vanligaste. Vi reser både innom och utanför landets gränser, vissa reservationer kan dock förekomma då med tanke på pandemi läget i världen.