Så här arbetar vi.

21.12.2021

Vid förfrågan utarbetar vi ett förslag på omfattningen av inspektionen,vi tar reda på vad för utrustning som maskinen ev skall utrustas med effter anskaffning. en preliminär kostnadsbild för inspektionen med resor, ev övernattningar, materialåtgång mm specifiseras klart och tydligt.

När inspektionens omfattning beslutasts med uppdragsgivaren tar vi kontackt med säljaren för att verifigera att överenkommen inspektion är genomförbar.

När alla tre parter är eniga lastar vi våran servicebil med erfordlig utrustning och påbörjar vårat uppdrag.

Under inspektionen kontrolleras alla punker, fel brister raporteras med bild och text.

Om vi upptäcker brister utanför protokollet raporteras dom givetvis på samma sätt,

Vi undersöker att maskinen har dom anpassningar som krävs för att användas enligt förfrågarens önskemål. Tex tredje/ fjärde funkton för hydraulik, utag för hydraul pump mm.

En grundlig inspekton kan eliminera många kostbara ståtimmar.Fotogalleri