GMH Maskininspektioner.

35 års erfarenhet av tunga maskiner.

Är det dax för investering av begagnad maskin? Eller vill du bara veta hur din maskin mår?


Att låta en utomstående part göra en oberoende bedömning av det aktuella objektet kan eliminera förödande extra utgifter och tidsförluster.

På GMH maskinispektioner utförs inspektioner på kundens vilkor, vid förfrågan utarbetas ett förslag på omfattningen av inspektionen.

Inspektionen dockumenteras punkt för punkt med både text och bild, ev brister påtalas klart och tydligt.